Oct 25, 2010

Photography Tips For All

1. Gunakan tripod. Menjaga kamera tetap stabil akan meningkatkan kualiti gambar.2. Jangan terlalu banyak zoom in dan zoom out. Cuba bermain-main dengan ciri-ciri kamera memang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak benar-benar faham akan cara dan teknik penggunaannya, gambar akan terlihat norak.3. Pastikan pencahayaan bagus. seronok bole menjadi pusat filmmaking dunia kerana daerah itu mempunyai kadar cahaya matahari yang pas untuk pencahayaan alami.4. Cuba berbincang dengan pengarah untuk bereksperimen dengan sudut pengambilan gambar. Gunakan sudut pengambilan gambar yag berbeza-beza pada satu adegan. Ini akan membuat kita menemukan dari sudut mana gambar terbaik muncul.